pátek 30. září 2016

Ferraty v přírodním areálu Velká Dohoda - obtížnost B/C (D)

Stručná charakteristika: V krásném prostředí Moravského krasu je na místě bývalého kamenolomu zbudován přírodní areál s několika outdoorovými atrakcemi, které nabízí možnost aktivně strávit den či půlden. Součástí areálu Velká Dohoda je i 5 krátkých cvičných ferrat, jejichž obtížnost se pohybuje mezi nejlehčí B/C a nejtěžší D. Tyto krátké zajištěné cesty jsou vhodné spíše pro pokročilejší nebo pro začátečníky, ovšem se slušnou kondicí a zkušeným doprovodem, neboť převažují těžší cesty.


Příjezd a parkování: Areál se nachází u obce Holštejn, blízko jsou známé Sloupsko-šošůvské jeskyně. Ze silnice 373 spojující Ostrov u Macochy a Sloup/Šošůvku odbočte směrem na Lipovec a Holštejn. Kousek za touto odbočkou pak hnědá směrovka „Velká Dohoda“ ukazuje na odbočku po nejdříve asfaltové, pak lesní šotolinové cestě do lesa. Tato cesta vede zároveň po zelené značce KČT, která dále prochází areálem Velké Dohody. Autem lze dojet ještě cca 500 m až k malému parkovišti u budovy bývalé vápenky.


Přístup: Od parkoviště je to po pěšince do bývalého kamenolomu pár minut. Na plošině areálu jsou vidět téměř všechny atrakce, které jsou tu k dispozici – dlouhá lanovka s několika částmi, lanový park (především) pro děti, dětské hřiště, lezecká stěna (na skále) a jeskyně. V zadní části jsou pak ferraty, které však od vstupu nejsou ještě vidět.

Vstup do areálu je zpoplatněný podle atrakce, kterou si vyberete. Vstupné na ferraty stojí (stav v roce 2016) na osobu 250 Kč, při více lidech je nabízeno zvýhodnění (viz webové stránky), v ceně je i zapůjčení celotělového úvazku, ferratového setu a helmy. Máte-li vlastní kompletní vybavení, je vstupné 200 Kč. Na ferratách pak můžete strávit neomezeně dlouhou dobu.


Skalka s ferratami se nachází v zadní části areálu, kde je i dostatek místa pro oblékání, odpočinek či piknik.
Výstup: Na malé, cca 20 m vysoké skalce se nachází 5 ferrat: 
 1. nejlehčí „traverz“ (B/C) – nachází se na skále úplně vpravo, převažují lehké vertikální pasáže A a B, pak traverz B/C a atrakce v podobě cca 10 m dlouhého lanového můstku. Tato ferrata je nejlehčí a zároveň nejvhodnější pro začátečníky a děti s minimálně 135 cm výšky. 
 2. „přímá“ cesta (C/D) – druhá cesta vlevo od nejlehčího traverzu. Nástup je jednoduchý (A a B/C), klíčové místo se nachází u výrazné skalní pukliny (C/D), jde o krátké, ale těžší překonání lehce převislého místa. Dolez je v obtížnosti C. 
 3. „převislá“ cesta (D) – třetí cesta zleva, nic pro začátečníky. Převážná část obtížnosti C, druhá polovina v obtížnosti D v mírně převislém terénu. Silová záležitost. 
 4. „francouzská“ cesta (C/D) – nejnovější cesta z roku 2016, v pořadí čtvrtá zleva, vlevo od sestupového žebříku. Je to subjektivně viděno asi nejméně příjemná cesta. Autoři ji sice nazvali „francouzská“, což má odkazovat k francouzskému stylu kotvení lana, tj. volně prověšeného. Obvykle však toto volně prověšené lano bývá takto ukotveno pouze v těch pasážích, kde lze bez problémů využít chytů na skále. V těžkých úsecích je pak lano klasicky napnuté či doplněné umělými stupy a chyty. Toto vyvážení zde chybí. Druhá půlka ferraty je pak zajištěna lanem, které volně prochází oky kotev, na což lze v alpských zemích také narazit, ovšem opět jen v těch úsecích, které nejsou obtížné, nebo v těžších místech ovšem doplněných umělými stupy a chyty či možnostmi držet se skály. V případě této cvičné cesty však uvedený styl jištění postrádá svůj smysl a lezec se spíše trápí, aby se udržel na volně plandajícím laně. 
 5. „první“ cesta (C) – nachází se nejvíce vlevo a opět první půlka cesty je jednodušší (A a B), následuje pasáž B/C a výlez je v obtížnosti C. Jde o druhou nejlehčí cestu, ovšem začátečníkům dá v druhé půlce trochu zabrat.
U ferrat se stále nachází personál, který je ochotný poradit a pomoci. Lze se také domluvit na dojištění u těžších cest.


Sestup: Uprostřed skalky je instalován žebřík s průběžným jištěním, po němž je možné slézt dolů. Kdo se na žebřík necítí nebo je u něj zrovna fronta, může sestoupit pěšinkou vlevo od skalky.
Ideální sezóna: Areál je otevřen od května do konce října během víkendů, o prázdninách pak každý den od 10:00 do 18:00. Po předchozí telefonické domluvě je možné přijet i v týdnu či na ferraty i později po uzavření areálu (viz webové stránky).


Vlastní hodnocení: Cvičné ferraty jsou krátké, klasifikace odpovídá uvedené obtížnosti. Návštěva areálu tak představuje buď vhodný půldenní doplněk jiného programu, pokud chcete jen na ferraty. V případě, že využijete i další atrakce, lze ve Velké Dohodě strávit plnohodnotný den (bude to však náročnější finančně).

Přestože to k tomu svádí, nejsou cesty úplně vhodné pro naprosté začátečníky. Respektive začátečník si užije jen nejlehčí cestu, bude se trochu bát na lanovém mostě, a pak už mu moc dalších možností nezbývá, není-li to svalovec, který co nezvládne technikou, urve silou :). Zkušený ferratista znalý alpských terénů vyleze všechny cesty bez problémů, ale vzhledem k jejich krátkosti ho to nijak zvlášť neuspokojí. Pro děti tyto ferraty také nejsou moc vhodné, nutná je minimální výška alespoň cca 135 cm a vhodná je jen první ferrata zprava, tj. traverz, případně pro starší a větší děti první ferrata zleva.


Obsluhující personál (který je však často vidět bez dokonalého vybavení – např. bez helmy) je však ochotný a kdykoli pomůže dojistit či poradí.

Celkově hodnotíme ferraty Velké Dohody jako příjemnou nouzovou variantu zajištěných cest v českém (moravském) prostředí určenou pro zdatnější začátečníky nebo mírně pokročilé ferratisty. Je fajn, že něco takového tu vzniklo – v bývalém kamenolomu cesty nikomu a nijak nepřekáží a nevadí ani ochraně přírody. Do požitku lezení v Alpách to ale má samozřejmě daleko :)
Zajímavé tipy v okolí:
Kromě atrakcí v celém areálu Velká dohoda, z nichž lze vyzdvihnout zejména třídílnou lanovku, na níž přesvištíte nad celým kamenolomem, lze doporučit jakýkoli výlet v okolí.

Vydat se můžete například po nedaleké červené značce do Holštejna a po cestě se kochat krásnou krasovou přírodou s mnoha jeskyněmi holštejnského údolí, např. jeskynním systémem Stará a Nová Rasovna nebo sousední jeskyní Piková dáma s celoročně zaledněnými prostorami.

V obci Sloup je pak vstup do velmi zajímavých Sloupsko-šošůvských jeskyní, kousek od Ostrova u Macochy pak známé Punkevní jeskyně a propast Macocha.

  Odkazy:

14 komentářů:

 1. Nice blog here! Additionally your website a lot up fast! What web host are you the usage of? Can I am getting your associate link on your host? I want my site loaded up as quickly as yours lol outlook sign in

  OdpovědětVymazat
 2. Skoda jen, ze za hodku a ctvrt mate vse slezene:(

  OdpovědětVymazat
 3. Skvělé pro začátečníky, jako jsme byli my. Byl to náš první pokus. Pohodový instruktor Michal, s lehkostí, bez machrování vše podrobně vysvětlil.
  Končili jsme napoprvé déčkem s žebříkem pod nohama, s radostí a naplněním.
  Díky borci.
  Zdenek

  OdpovědětVymazat
 4. In Canada mortgage interest is compounded semi-annually, rather than once per month, and it can be charged with the end from the month, not first. canadian mortgage calculator In the United States you can find concepts referred to as the front-end debt ratio and back-end debt ratio which compare the homebuyer's income against their monthly housing expenses as well as their total debt service expenses. mortgage payment calculator canada

  OdpovědětVymazat
 5. This is really good and useful information. thanks for posting. Foreign visitors can apply for a Turkish Visit Visa online. 100 Eligible Countries can apply for Turkey Visa.

  OdpovědětVymazat
 6. Thank you The international travelers who traveling to Kenya need kenya e visa. That they can apply online and can get the 24*7 customer assistant.

  OdpovědětVymazat
 7. I love to read this, thank you... foreign citizens can apply for tourist visa India. Indian tourist visa processing time is only 5 to 10minutes you can fiil your visa application form and apply for your visa.

  OdpovědětVymazat
 8. This piece resonated with me deeply. Your vulnerability in sharing personal experiences with mental health is both courageous and impactful. It's reassuring to know that we're not alone in our struggles and that seeking help is a sign of strength, not weakness. Your words offer hope and encouragement to those navigating similar challenges. Thank you for raising awareness and fostering a supportive community around mental wellness.

  OdpovědětVymazat
 9. This article is outstanding! Your viewpoint strikes a chord with me. I admire how you break down intricate concepts into manageable bits of insight. Your writing is engaging and user-friendly, making it a delight to delve into this subject matter. I can't wait to see what you share next—I'll certainly be returning for more of your compelling content! 🌟

  OdpovědětVymazat
 10. Upon delving into this post, it was akin to embarking on a journey through the labyrinth of human contemplation. Each phrase echoed the complexities of our innermost musings, offering a glimpse into the intricate tapestry of our thoughts. It felt as though the author had deciphered the silent whispers of our minds, weaving them into a narrative that resonates deeply. A work of art that not only enlightens but also binds us through shared experiences. I eagerly anticipate further insights from this profound wordsmith.

  OdpovědětVymazat
 11. This post invites readers on a journey through the labyrinth of human cognition, offering glimpses into the intricate workings of our minds. With each paragraph, it feels as though the author has plucked thoughts from the collective unconscious and given them voice. The result is a deeply resonant piece that speaks to the shared experiences of humanity. I found myself captivated by the author's ability to articulate thoughts and emotions that often elude description. A truly enlightening read that promises further insights into the human condition.

  OdpovědětVymazat
 12. Hi there! I just read your blog post and wanted to share my thoughts. Your clarity and depth on the topic were refreshing. The examples you provided made everything super clear. Your content's structure held my interest throughout. I'm bookmarking this as a go-to resource! Awesome job—eager to see what's next! Thanks for the excellent content!

  OdpovědětVymazat
 13. Brilliant piece! Your expertise shines through, making even the most complex topics understandable. The practical examples you've shared add depth and clarity to your insights. Your writing style is captivating, keeping readers engaged from start to finish. Excited to see what you'll share next; your ability to simplify intricate subjects is truly impressive. Keep up the great work.

  OdpovědětVymazat
 14. What an amazing piece! Your insights are both thought-provoking and heartfelt. The way you mix personal experiences with larger reflections creates a narrative that feels both close and expansive. Your deep understanding and empathy for the topic shine through. It's rare to find such a profound connection in writing. Thank you for sharing your thoughts; they have truly resonated with me. Looking forward to more of your work.

  OdpovědětVymazat